ચાણક્ય જણાવે છે કે જીવનમાં આ ૫ લોકો તમારું દુ:ખ ક્યારેય પણ સમજી શકતા નથી

Posted by

આચાર્ય ચાણક્યની નીતિ હંમેશાથી વ્યક્તિના જીવન સાથે જોડાયેલી હોય છે. તેમણે આ વાતો પોતાના નીતિશાસ્ત્ર માં શ્લોક નાં માધ્યમથી કહેલી છે. કહેવામાં આવે છે કે આચાર્ય ચાણક્ય ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય નાં મહામંત્રી હતા. તેઓ કૌટિલ્ય નાં નામથી પણ ખુબ જ પ્રસિદ્ધ થયા હતા. તેમની પાસે જ્ઞાનનો ભંડાર હતો. તેઓ દરેક ચીજ ઉપર ખુબ જ સારી રીતે તર્ક કરતા હતા.

Advertisement

તેમની વાતો આજે પણ તર્ક સંગત છે અને પોતાના જીવનમાં ધારણ કરવા લાયક છે. જો મનુષ્ય તેમના દ્વારા કહેવામાં આવેલી વાતોનું અનુસરણ પોતાના જીવનમાં કરે છે, તો નિશ્ચિત રૂપથી સફળતા મેળવે છે. પરંતુ આપણે અવારનવાર તેમની શિક્ષાપ્રદ વાતો તરફ ધ્યાન આપતા નથી. તેમણે પોતાની નીતિઓ માંથી એક વ્યક્તિ માટે કહ્યું હતું કે અમુક મનુષ્ય તમારા દુઃખને ક્યારેય પણ સમજી શકતા નથી.

આ લોકો ક્યારેય તમારું દુઃખ સમજી શકતા નથી

આચાર્ય ચાણક્ય કહે છે કે અમુક લોકો એવા હોય છે જે બીજા લોકોનું દુઃખ ક્યારેય પણ સમજી શકતા નથી. આ લોકો છે રાજા, યમરાજ, અગ્નિ, ચોર, નાનું બાળક, ભિખારી અને કર વસુલ કરનાર.

આ મનુષ્ય હોય છે પશુ સમાન

આચાર્ય ચાણક્ય કહે છે કે મનુષ્ય માં અને નિમ્ન સ્તરનાં પ્રાણીઓમાં ભોજન, સુવું, ગભરાવવું અને ગમન કરવું એક સમાન હોય છે. મનુષ્ય અન્ય પ્રાણીઓથી શ્રેષ્ઠ માનવામાં છે તો ફક્ત પોતાના વિવેક અને જ્ઞાનને લીધે. એટલા માટે જે મનુષ્યમાં જ્ઞાન નથી, તે પશુ સમાન માનવામાં આવે છે.

આવા વ્યક્તિ માટે ધરતી જ સ્વર્ગ છે

ચાણક્ય અનુસાર જે વ્યક્તિની પત્ની પ્રેમભાવથી રાખવાવાળી અને સદાચારી હોય છે, તેને ઇન્દ્રનાં સ્વર્ગ કરતાં પણ વધારે સુખ ધરતી ઉપર મળે છે. વળી જેની પાસે સંપત્તિ છે, જેનો પુત્ર સદાચારી છે અને સારા ગુણ વાળો છે અને જેને પોતાના પુત્ર દ્વારા પૌત્ર પ્રાપ્ત થયેલ છે, તેના માટે ધરતી જ સ્વર્ગ સમાન છે.

આવો વ્યક્તિ મુશ્કેલીઓને હરાવી શકે છે

આચાર્ય ચાણક્ય કહે છે કે જેમાં બધા જીવો પ્રત્યે પરોપકારની ભાવના હોય, તે તમામ પ્રકારનાં સંકટો ને હરાવી શકે છે અને તેને દરેક પગલા પર દરેક પ્રકારની સંપન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે.

સન્માન આપવા થી મળે છે સંતુષ્ટિ

ચાણક્ય નીતિ અનુસાર કોઈપણ હાથ ની શોભા ઘરેણાથી નહીં, પરંતુ દાન આપવાથી વધે છે. ચંદનનો લેપ લગાવવાથી શરીરમાં નિર્મળતા આવતી નથી, પરંતુ પાણીથી સ્નાન કરવાથી નિર્ભયતા આવે છે. એક વ્યક્તિને ભોજન કરાવવાથી નહીં, પરંતુ સન્માન આપવાથી તે સંતુષ્ટ થાય છે તથા મુક્તિ પોતાની સજાવટ કરવાથી નહીં, પરંતુ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને જાગૃત કરવાથી મળે છે.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published.