પતિ : આજે ખાવાનું તારી માંએ બનાવ્યું લાગે છે. પત્ની : તમને કેવી રીતે ખબર પડી? પતિએ જે જવાબ આપ્યો એ વાંચીને તમને ૧૦૦% ખડખડાટ હસી પડશો

Posted by

જોક્સ-૧

એક દોહી પિચ્ચર જોવા ગયી.

દર 15 મિનિટે તે Coldrinkni બોટલ ને મોઢૂ લગાવીને પછી ત્યાજ મુકી દે છે.

પાસે બેસેલો પપ્પુ આને ગુસ્સે થાઈ ગયો.

તેને બોટલ ઉઠાવી અને એક જ વારમાં આખી બોટલ ખાલી કરી નાખી.

અને હોશિયારી મારતો બોલ્યો :

“આવી રીત પીવાય કોલ્ડ્રીંક, આંટી”

દોહી : બેટા, તને કોને કહ્યું કે, બોટલ મા કોલ્ડ્રીંક હતું.

હુ તો તેમાં પાન થુકી રહી હતી.

જોક્સ-૨

રામુ : તમને બે છોકરીઓ પ્રપોઝ કરે તો તું કોની સાથે લગ્ન કરીશ?

શ્યામુ : હું બન્નેને કુસ્તી કરાવીશ અને જે હારશે, તેની સાથે લગ્ન કરીશ,

રામુ હારવા વાળી સાથે કેમ?

શ્યામું : કેમ કે લગ્ન પછી તે મને ઓછી મારશે.

જોક્સ

પતિ પત્નીનો હાથ પકડીને બજારમં ફરતા હતા.

ત્યારે એનો મિત્ર કહ્યું : યાર આટલા વર્ષ થયા તારા લગ્નને પણ પત્ની તરફ

તારું પ્રેમ જોઈને દિલ ખુશ થઈ ગયો.

પતિ : અરે નહી યાર, એનો હાથ છોડતા જ

એ કોઈ દુકાનમાં ઘુસી જશે એટલે જ પકડીને રાખ્યો છે.

જોક્સ

તમને જયારે લાગે કે તમારી માં તમને ખુબ પ્રેમ કરે છે.

તો તેલથી ચિકણા કરેલા હાથ, તેમની સામે જ

પડદા સાથે લુઇ ને જોઈ લેશો.

જોક્સ

પતિ – પત્ની વચ્ચે ઝઘડો ચાલુ હતો.

પતિ : હું કંઈ તારાથી ડરતો નથી.

પત્ની : ડરતા શેના નથી?

મને જોવા આવ્યા હતા ત્યારે ૫-૬ જણને લઈને આવ્યા હતા

અને લગ્ન વખતે તો ૨૫૦ જણને લઈને આવ્યા હતા.

બોલો, આવ્યા હતા કે નહીં?

પતિ : હા

પત્ની : તો પછી, હું જુઓ કેવી હિંમતવાળી.

લગ્ન કરીને એકલી જ આવી હતી અને

એકલી જ તમારી સાથે રહું છું ને પાછા વટ કરો છો.

જોક્સ

લગ્ન માટે છોકરી વાળા પપ્પુને જોવા ગયા

છોકરી વાળા : સાંભળો અમને છોકરો ગમતો નથી

ત્યારે પપ્પુના પપ્પા બોલ્યા :

પપ્પુના પપ્પા : છોકરો તો અમને પણ ગમતો નથી

હવે શું કરીએ ઘરમાંથી કાઢી મુકીએ?

જોક્સ

ઘરવાળી : કહુ છું સાભળો છો…

આ લગ્નમાં છોકરો હંમેશા જમણી અને

છોકરી હંમેશા ડાબી બાજુ જ કેમ બેસે છે ???

પતિ : નફા-નુકશાન ખાતામા આવક હંમેશા જમણી બાજુ અને

ખર્ચા હંમેશા ડાબી બાજુ લખવામાં આવે છે.

જોક્સ

માલિકની પત્ની : તમે બાથરૂમમાં કેમ આવી ગયા, જયારે તમને ખબર હતી કે હું સ્નાન કરી હતી?

નોકર : માફ કરશો મેડમ, મને લાગ્યું કે શાંતાબાઈ છે.

માલિકની પત્ની : સારું તો હું હવે શાંતાબાઈથી પણ ખરાબ છું.

(નોંધ : મહિલાઓને કોઈ સમજી નથી શકતું.)

જોક્સ

એક છોકરો પોતાની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે ડિનર લઇ રહ્યો હતો.

શાનદાર ડીનર પછી તે તેની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે પ્રેમ ભરી વાતો કરી રહ્યો જ હતો

ત્યાં તેણે ગર્લફ્રેન્ડની બેગ ખોલી.

બેગમાં એક છોકરાનો ફોટો જોઇને તે ઉદાસ થઇ ગયો અને

તેણે પોતાની ગર્લફ્રેન્ડને પુછ્યું : તો આ તારો બોયફ્રેન્ડ છે?

છોકરી : ના યાર, આ તો સર્જરી પહેલાની મારી તસવીર છે.

જોક્સ૧૦

પતિ ભોજન કરી રહ્યો હતો.

પતિ : આજે ખાવાનું તારી માંએ બનાવ્યું લાગે છે.

પત્ની : તમને કેવી રીતે ખબર પડી?

પતિ : દરરોજ જમવામાં કાળા વાળ નિકળતા હતા આજે સફેદ વાળ નિકડ્યો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *