પતિ : આજે ખાવાનું તારી માંએ બનાવ્યું લાગે છે. પત્ની : તમને કેવી રીતે ખબર પડી? પતિએ જે જવાબ આપ્યો એ વાંચીને તમને ૧૦૦% ખડખડાટ હસી પડશો

Posted by

જોક્સ-૧

Advertisement

એક દોહી પિચ્ચર જોવા ગયી.

દર 15 મિનિટે તે Coldrinkni બોટલ ને મોઢૂ લગાવીને પછી ત્યાજ મુકી દે છે.

પાસે બેસેલો પપ્પુ આને ગુસ્સે થાઈ ગયો.

તેને બોટલ ઉઠાવી અને એક જ વારમાં આખી બોટલ ખાલી કરી નાખી.

અને હોશિયારી મારતો બોલ્યો :

“આવી રીત પીવાય કોલ્ડ્રીંક, આંટી”

દોહી : બેટા, તને કોને કહ્યું કે, બોટલ મા કોલ્ડ્રીંક હતું.

હુ તો તેમાં પાન થુકી રહી હતી.

જોક્સ-૨

રામુ : તમને બે છોકરીઓ પ્રપોઝ કરે તો તું કોની સાથે લગ્ન કરીશ?

શ્યામુ : હું બન્નેને કુસ્તી કરાવીશ અને જે હારશે, તેની સાથે લગ્ન કરીશ,

રામુ હારવા વાળી સાથે કેમ?

શ્યામું : કેમ કે લગ્ન પછી તે મને ઓછી મારશે.

જોક્સ

પતિ પત્નીનો હાથ પકડીને બજારમં ફરતા હતા.

ત્યારે એનો મિત્ર કહ્યું : યાર આટલા વર્ષ થયા તારા લગ્નને પણ પત્ની તરફ

તારું પ્રેમ જોઈને દિલ ખુશ થઈ ગયો.

પતિ : અરે નહી યાર, એનો હાથ છોડતા જ

એ કોઈ દુકાનમાં ઘુસી જશે એટલે જ પકડીને રાખ્યો છે.

જોક્સ

તમને જયારે લાગે કે તમારી માં તમને ખુબ પ્રેમ કરે છે.

તો તેલથી ચિકણા કરેલા હાથ, તેમની સામે જ

પડદા સાથે લુઇ ને જોઈ લેશો.

જોક્સ

પતિ – પત્ની વચ્ચે ઝઘડો ચાલુ હતો.

પતિ : હું કંઈ તારાથી ડરતો નથી.

પત્ની : ડરતા શેના નથી?

મને જોવા આવ્યા હતા ત્યારે ૫-૬ જણને લઈને આવ્યા હતા

અને લગ્ન વખતે તો ૨૫૦ જણને લઈને આવ્યા હતા.

બોલો, આવ્યા હતા કે નહીં?

પતિ : હા

પત્ની : તો પછી, હું જુઓ કેવી હિંમતવાળી.

લગ્ન કરીને એકલી જ આવી હતી અને

એકલી જ તમારી સાથે રહું છું ને પાછા વટ કરો છો.

જોક્સ

લગ્ન માટે છોકરી વાળા પપ્પુને જોવા ગયા

છોકરી વાળા : સાંભળો અમને છોકરો ગમતો નથી

ત્યારે પપ્પુના પપ્પા બોલ્યા :

પપ્પુના પપ્પા : છોકરો તો અમને પણ ગમતો નથી

હવે શું કરીએ ઘરમાંથી કાઢી મુકીએ?

જોક્સ

ઘરવાળી : કહુ છું સાભળો છો…

આ લગ્નમાં છોકરો હંમેશા જમણી અને

છોકરી હંમેશા ડાબી બાજુ જ કેમ બેસે છે ???

પતિ : નફા-નુકશાન ખાતામા આવક હંમેશા જમણી બાજુ અને

ખર્ચા હંમેશા ડાબી બાજુ લખવામાં આવે છે.

જોક્સ

માલિકની પત્ની : તમે બાથરૂમમાં કેમ આવી ગયા, જયારે તમને ખબર હતી કે હું સ્નાન કરી હતી?

નોકર : માફ કરશો મેડમ, મને લાગ્યું કે શાંતાબાઈ છે.

માલિકની પત્ની : સારું તો હું હવે શાંતાબાઈથી પણ ખરાબ છું.

(નોંધ : મહિલાઓને કોઈ સમજી નથી શકતું.)

જોક્સ

એક છોકરો પોતાની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે ડિનર લઇ રહ્યો હતો.

શાનદાર ડીનર પછી તે તેની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે પ્રેમ ભરી વાતો કરી રહ્યો જ હતો

ત્યાં તેણે ગર્લફ્રેન્ડની બેગ ખોલી.

બેગમાં એક છોકરાનો ફોટો જોઇને તે ઉદાસ થઇ ગયો અને

તેણે પોતાની ગર્લફ્રેન્ડને પુછ્યું : તો આ તારો બોયફ્રેન્ડ છે?

છોકરી : ના યાર, આ તો સર્જરી પહેલાની મારી તસવીર છે.

જોક્સ૧૦

પતિ ભોજન કરી રહ્યો હતો.

પતિ : આજે ખાવાનું તારી માંએ બનાવ્યું લાગે છે.

પત્ની : તમને કેવી રીતે ખબર પડી?

પતિ : દરરોજ જમવામાં કાળા વાળ નિકળતા હતા આજે સફેદ વાળ નિકડ્યો.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published.