કુંભ રાશિમાં આવે છે તમારા દિકરાનું નામ, તો નામનું આ લિસ્ટ જરૂરથી તમારા કામમાં આવશે

Posted by

આપણા નામ અને જન્મનો સંબંધ આપણી રાશિ સાથે હોય છે. જન્મનાં સમયને નક્ષત્ર અને ગ્રહની સ્થિતિ જોયા બાદ એક રાશિ આપવામાં આવે છે અને તે રાશિથી શરૂ થવા વાળા અક્ષરથી બાળકનું નામકરણ કરવામાં આવે છે. જો તમારા બાળકની કુંભ રાશિ છે, તો તમે ઘણા અક્ષરોથી તેનું નામ રાખી શકો છો.

છોકરાનાં નામનું લિસ્ટ

 • ગાર્વિક : આ એક મોર્ડન નામ છે. ગાર્વિક નામનો મતલબ ગર્વ, અભિમાન કે શાન હોય છે.
 • ગૌરીશ : તેને તમે પૌરાણિક નામ કહી શકો છો. ભગવાન શિવના અનેક નામોમાં એક નામ ગૌરીશ પણ છે. માતા ગૌરીનાં પતિને ગૌરીશ કહેવાય છે. ગૌરીશ નામનો મતલબ નિષ્પક્ષ હોય છે.
 • ગર્વિત : આ હિન્દુ નામનો મતલબ કોઈ વસ્તુ કે કોઈના પર ગર્વ કરવાનો હોય છે.
 • ગૌરંગ : તે ભગવાન કૃષ્ણ, ભગવાન વિષ્ણુ અને ભગવાન શિવના ઘણા નામો માંથી એક છે. ગૌરંગ નો મતલબ હોય છે ગોરા રંગનાં વ્યક્તિ.

 • ગૌરવ : આ ટ્રેડિશનલ નામ છે અને ૯૦નાં દશકમાં આ નામ ખુબ જ રાખવામાં આવતું હતું. ગૌરવ નામનો અર્થ સન્માન ,ગરિમા, મર્યાદા અને પ્રતિષ્ઠા હોય છે.
 • ગીરિક : ભગવાન શિવનું બીજું નામ ગીરિક છે. જેનો અર્થ છે એક નિવાસી કે પહાડોનો સ્વામી. જો તમે ભગવાન શિવના ભક્ત છો તો તમારા દીકરાને ગીરિક નામ આપી શકો છો.
 • ગુનીત : જે પોતાના ગુણ, ધાર્મિકતા, સન્માન અને મહાન ગુણો માટે જાણીતા હોય તેને ગુનીત કહે છે.
 • ગગન : જો તમારા દીકરાનું નામ “ગ” અક્ષર થી નીકળે છે, તો તમે તેનું નામ ગગન પણ રાખી શકો છો. ગગન નામનો અર્થ આકાશ કે સ્વર્ગ હોય છે.
 • સાર્થ : આ નામની ઉત્પત્તિ મહાભારતમાં થઈ હતી અને તે અર્જુન (પાંચ પાંડવ માંથી એક) નાં સારથિને સંદર્ભિત કરે છે.

 • સંચિત : “સ” અક્ષર થી શરૂ થવા વાળા આ નામનો મતલબ શાંત અને સંગ્રહિત સ્વભાવ વાળો વ્યક્તિ હોય છે.
 • સારાંશ : આ નામનો અર્થ સંક્ષેપમાં કે સાર નો અંશ હોય છે. તમે તમારા દીકરાને સારાંશ નામ આપી શકો છો.
 • સાત્વિક : ભગવાન શિવને સાત્વિક નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. સાત્વિક નામનો અર્થ શાંત અને રચિત હોય છે. સાત્વિકનો મતલબ ગુણી પણ હોય છે.
 • સાહિલ : તે એક ખુબ જ સુંદર અને મોર્ડન નામ છે. સાહિલ નામનો અર્થ સમુદ્ર કે સમુદ્ર કિનારો હોય છે.
 • સાકેત : ભગવાન કૃષ્ણનાં ઘણાં આમાંથી એક નામ સાકેત પણ છે. ભગવાન કૃષ્ણનાં ભક્ત પોતાના દીકરાનું નામ સાકેત રાખી શકે છે.
 • સક્ષમ : આ નામનો મતલબ સમર્થ, યોગ્ય, કાબેલ અને કુશળ વ્યક્તિ હોય છે.

 • સમર્થ : ભગવાન કૃષ્ણને સમર્થન નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ નામનો મતલબ સમર્થ, યોગ્ય, કાબીલ અને કુશળ વ્યક્તિ હોય છે.
 • સમીર : ભગવાન શિવના ઘણાં આમાંથી એક નામ સમીર પણ છે. સમીર નામનો મતલબ હવા, એક સારો મિત્ર અને સાથી હોય છે.
 • શૈવ્ય : આ નામનો મતલબ શુભ અને પોઝિટિવ હોય છે. જો બાળકનું નામ “શ” અક્ષર થી નીકળે છે, તો તમે તેને શૈવ્ય નામ આપી શકો છો.
 • શાર્વિલ : આ ભગવાન કૃષ્ણનું બીજું નામ છે. શાર્વિલ નામની ઉત્પત્તિ શર્વ શબ્દોથી પણ થઈ છે, જેનો અર્થ ભગવાન શિવ માટે પવિત્ર છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *